top of page
IMMIGRATION OFFICE
BIURO OBSŁUGI CUDZOZIEMCÓW
O NAS

Immigration office „Document Service” - biuro obsługi cudzoziemców, które zajmuję się prowadzeniem postępowań legalizacyjnych dla cudzoziemców zainteresowanych w dłuższym pobycie oraz podjęciu pracy lub realizacji studiów na terenie Polski. Oferujemy wszelką pomoc w przygotowaniu niezbędnych do legalizacji pobytu oraz pracy dokumentów. Mamy w tych sprawach dużo pozytywnego doświadczenia w ciągu 10 let, więc z naszym wsparciem legalizacja będzie łatwiejsza i zakończy się sukcesem.

USŁUGI DLA FIRM

Główną usługą dla firm zainteresowanych w pracownikach ze Wschodu, ciągle jest legalizacja pracy oraz pobytu pracownika. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która w oparciu o aktualne  przepisy Kodeksu Pracy i ustawy o cudzoziemcach  zajmuje się  kompleksową realizacją procedury związanej z legalizacją pobytu oraz pracy cudzoziemca za pracodawcę - wypełnimy dokumenty i pomożemy złożyć ich w urzędzie. 

USŁUGI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Priorytetem naszego biura obsługi cudzoziemców jest pomoc cudzoziemcom, które planują długotrwały pobyt na terytorium RP na podstawie wykonywania pracy, realizacji studiów lub z innych powodów osobistych. Oferujemy wszelką pomoc w przygotowaniu niezbędnych do legalizacji pobytu oraz pracy dokumentów, a także pomożemy zalegalizować pobyt członkom twojej rodziny. 

bottom of page