top of page

Główną usługą dla firm zainteresowanych w pracownikach ze Wschodu (obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdawii i t.d.), ciągle jest legalizacja pracy oraz pobytu pracownika. Proces legalizacji zatrudnienia wymaga dokonania przez pracodawcę szeregu formalności związanych z wypełnieniem i złożeniem niezbędnych dokumentów do właściwych Urzędów. Ten proces jest czasochłonny dlatego w oparciu o aktualne przepisy Kodeksu Pracy i Ustawy o cudzoziemcach zajmujemy się kompleksową realizacją procedury związanej z legalnym zatrudnieniem cudzoziemca za pracodawcę.

USŁUGI DLA FIRM

bottom of page