top of page

Priorytetem"Document Service" jest pomoc cudzoziemcom, które planują dłuższy pobyt na terenie RP na podstawie wykonywania pracy lub realizacji studiów. Oferujemy wszelką pomoc w przygotowaniu niezbędnych do legalizacji pobytu oraz pracy dokumentów, a także pomożemy zalegalizować pobyt członkom Twojej rodziny. Mamy w tych sprawach dużo pozytywnego doświadczenia, więc z naszym wsparciem Wasza legalizacja będzie łatwiejsza i zakończy się sukcesem.

USŁUGI DLA OSÓB FIZYCZNYCH

bottom of page